OM FÖRETAGET

VE Bygg AB är ett byggföretag som grundades 2019 för verksamhet i Sverige. VE Bygg är främst verksam inom fasadarbeten.

VE Bygg AB:s moderbolag är OÜ Vanalinna Ehitus som grundades 2001. Vanalinna Ehitus OÜ har sitt säte i Estland. Vanalinna Ehitus OÜ:s huvudsakliga verksamhet är byggentreprenader, fasadarbeten, måleriarbeten och restaurering av trä.

Sedan 2003 innehar Vanalinna Ehitus OÜ det estniska riksantikvarieämbetets licens som ett bevis på att vi värdesätter bevarande och återuppbyggande av gamla värden. Vårt syfte är att hjälpa bygga broar mellan det värdefulla förflutna och framtidens kvalitetsvärld.

2009 utvidgade Vanalinna Ehitus OÜ sin verksamhet till Finland där vi är kända och uppskattade för våra fasadarbeten och restaurering av trädelar. Vår starkaste sida är återställning av olika typer av putsfasader. Vi har även erfarenhet inom restaurering av trä och återställer såväl fönster och dörrar som nobla trätrappor och -möbler.

Vi erbjuder byggtjänster som utgår från strikta kvalitetskrav och vi använder miljöns resurser optimalt. Vanalinna Ehitus OÜ har infört ett integrerat styrsystem baserat på internationella standarder för kvalitetsledningssystem (ISO 9001:2015), miljöledningssystem (ISO 14001:2015) och arbetsmiljöledningssystem (OHSAS 18001:2007). Vi lägger dessutom stor vikt på principer för socialt ansvarstagande i vår verksamhet.

Bakom vår långvariga framgång står ett dedikerat team bestående av högt kvalificerade och utbildade byggingenjörer och experter med många års erfarenhet. Vi är ett företag som ständigt utvecklas och vi kan vi erbjuda innovativa och smarta lösningar som överträffar kundernas förväntningar och som garanterar ett samarbete baserat på tillit.

VISION OCH VÄRDERINGAR

HUVUDPRINCIPER