HUVUDENTREPRENÖR

Vår huvudsakliga verksamhet i Estland omfattar byggentreprenader och projektledning. Vi garanterar flexibla lösningar av hög kvalitet enligt kundens önskemål och överenskomna deadlines. Våra budgetar är exakta och noggrant upprättade. Allt byggarbete sker under ansvar av kvalificerade och engagerade byggingenjörer. Vi ger alltid garanti på utfört arbete.

 

FASADARBETEN

Vi har lång erfarenhet av och är uppskattade för våra fasadarbeten i både Finland och Sverige. Vi renoverar och isolerar gamla fasader och socklar, vi återställer olika typer av taklister. Vi restaurerar trappor av kalksten, fasader, murar, golv och andra objekt.

 

RESTAURERING AV TRÄ

Vi återställer och restaurerar gamla fönster, dörrar, trätrappor och möbler. Vi utför arbetet i vår verkstad för restaurering av trä, med hjälp av vårt kvalificerade team bestående av restauratorer. Vi restaurerar trä genom att använda traditionella arbetsmetoder samt autentiska och passande byggmaterial.

 

MÅLARARBETEN

Vi är kvalitetsorienterade i inredning och vårt team består av målare med många års erfarenhet. Vi är skickliga på att utföra speciallösningar och vår specialitet är avancerade projekt med höga kvalitetskrav.