Konstorsbyggnad i Helsingfors

X
Adress: Sofiankatu 4, Helsinki
Beställare: NCC Suomi Oy
Period: 06/2016 - 07/2017
Typ av arbete: restaurering av trä (fönster, dörrar)