Bostadskvarteret Tähtitornin Flygel

X
Adress: Tähtitorninkatu 10-12, Helsinki
Beställare: Peab Oy
Period: 08/2017 - 05/2019
Typ av arbete: fasadarbeten