Hinnangu andmiseks kasutage palun 5-palli skaalat (1-halb, 5-suurepärane)


A.Pakkumine ja lepingu sõlmimine

B.Lõpptulemuse kvaliteet

C.Teenuse kvaliteet

D.Tööturvalisus

E.Keskkond

Märkused:


Täname, et leidsite aega küsimustiku täitmiseks!