MISSIOON

Pakkuda terviklikku ja kaasaegset ehitusteenust, mis ületaks klientide ootusi.

 

VISIOON

Olla hinnatud ja tuntud ehitusettevõte nii Eestis, Soomes kui ka Rootsis, mida arendab ja kasvatab kokkuhoidev ja pühendunud meeskond.

 

VÄÄRTUSED

Vastutusvõimelisus - Me võtame vastutust

Täidame enda antud lubadusi ja võetud kohustusi. Võtame vastutust enda tegude ja otsuste eest. Meie otsused on kiired aga läbimõeldud.

 

Avatus - Me näeme võimalusi ja lahendusi

Oleme enda tegevustes orienteeritud võimalustele ja lahendustele. Tegutseme teadmises, et kõikidele probleemidele on lahendused, mõistes, et mõned lahendused on aeganõudvamad kui teised. Oleme avatud uutele ideedele ja igas väljakutses näeme võimalust õppida ja areneda.

 

Viisakus - Me oleme viisakad

Austame enda tellijaid, koostööpartnereid ja kolleege. Mõistame ja austame erinevusi ning jääme suhtluses alati lugupidavaks. Oleme orienteeritud jätkuvale koostööle.

 

Areng – Me õpime ja areneme

Väärtustame järjepidevat enesetäiendamist. Toetame ja motiveerime üksteist õpingutes, luues seeläbi ühtsemat meeskonda. Eksimustest ja vigadest õpime, koos tegutsedes oleme meeskonnana targemad.