VE pälvis taaskord mitmekesise tööandja märgise „Austame erinevusi“

Vanalinna Ehitusel oli taaskord au pälvida mitmekesise tööandja märgis „Austame erinevusi“ ja olla jätkuvalt ainus ehitusettevõte Eestis, keda on Eesti Inimõiguste Keskus koos Sotsiaalministeeriumiga selliselt tunnustanud. „Austame erinevusi“ on märgis tööandjale, kes peab lugu võrdsest kohtlemisest ja kaasavast organisatsioonikultuurist ning kelle sisuline töö mitmekesisuse juhtimisel on eeskujuks ka teistele. See näitab organisatsiooni pühendumist mitmekesisuse toetamisele ning seeläbi ka parema töökeskkonna ja ühiskonna loomisele.

Vanalinna Ehituse juhatuse liikme Aet Urvasti sõnul on tegemist tunnustusega kõigile meie töötajatele, kuna nii sõbralikku töökeskkonda kui ka organisatsioonikultuuri, kus igaüks tunneb end hästi, on edendatud üheskoos.

„Austame erinevusi“ märgis kehtib kaks aastat ja tänavu pälvis Vanalinna Ehitus märgise teist korda.