Vanalinna Ehitus kaasajastab 4,6 miljoni eest Lääne-Tallinna Keskhaigla nakkuskliinikut

Vanalinna Ehitus sõlmis Lääne-Tallinna Keskhaiglaga ehituse töövõtulepingu isolatsioonipalatite rekonstrueerimistööde läbiviimiseks nakkuskliinikus. Projekti käigus rajatakse nakkushaigla 1. ja 2. korrusele praeguste palatite asemele kaasaegsed ja tervishoiunõuetele vastavad isolaatorpalatid, mis on koridoridest eraldatud alarõhuliste lüüsidega. Kõikidel palatitel saab olema omaette sanitaarsõlm dušiga, mida saavad kasutada ka liikumisraskustega patsiendid. Invanõuetele vastavad sanitaarsõlmed on planeeritud kahele palatile. Lisaks rekonstrueeritakse kõik keldriruumid, lammutatakse mittevajalikud vaheseinad ja ehitatakse asemele uued ning uuendatakse viimistlust ja tehnosüsteeme.

Tööd valmivad detsembris 2023.

Loe lisaks SIIT