Sõlmiti raamleping ehitustööde teostamiseks Eesti Vabariigi suursaatkonnas Moskvas

Vanalinna Ehitus OÜ sõlmis Välisministeeriumiga raamlepingu ehitustööde teostamiseks Eesti Vabariigi suursaatkonnas Moskvas.
Sõlmitud lepingu raames teostatakse jooksvaid ehitustöid saatkonna hoones, aadressil Kalašnõi põiktänav 8, Moskva, Venemaa Föderatsioon. 
Ehitustöid teostatakse kahe aasta vältel, kuni juuli 2017.