Alustati Tuulemaa 6 rekonstrueerimistöödega

Tallinna Linnavaraamet ja Vanalinna Ehitus OÜ sõlmisid lepingu ühiselamuhoone rekonstrueerimistöödele, aadressil Tuulemaa 6, Tallinn.
Ehitustööde käigus soojustatakse hoone fassaad, ehitatakse välja ventilatsiooni- ning küttesüsteem ja vahetatakse avatäited.
Ehitustööd valmivad käesoleva aasta detsembrikuus.
Loe täiendavalt siit.