Taasavati Tallinna Linnateatri Hobuveski hoone

Täna taasavati rekonstrueerimistööde järgselt Tallinna Linnateatri Hobuveski teatrihoone, aadressil Lai tn 47, Tallinn. Töövõtu raames taastati muinsuskaitse eritingimuste all olev hoone täielikult. Tööde käigus korrastati hoone fassaad ning massiivsed avatäited,  ehitati uus katus koos uue kandekonstruktsiooniga, uuendati täielikult hoone teatrisaal, garderoob, näitlejate ruumid ning tehnilised abiruumid. Teatri eesmärgiks oli uuendustööde järgselt võtta kasutusele võimalikult madalate ülalpidamiskuludega, kauakestev ning vastupidav hoone, mis arvestaks teatri erivajadusi. Teatrisaali loodi sobilik heli- ja valgussüsteem, hoonesse rajati ventilatsioon, uuendati küttesüsteem ning teostati vajalikud eritööd.

 Ehitustööde tulemusel valmis teatri kasutusse ajalooliselt stiilne teatrisaal ning loodi mugavad kasutuslahendused kogu hoones. Hobuveski hoone on taasavatud teatrikülastajatele 7. veebruarist. 

Täiendavalt on hoone avamisest võimalik vaadata  Tallinna TV-st  ja lugeda Postimehest ning linnateater.ee